H2Energy Solutions'ı, evrendeki en bol element olan hidrojenin, hızla ilerleyen küresel iklim kriziyle mücadelenin anahtarı olduğuna sarsılmaz inancımızla kurduk.

Fosil yakıtlardan veya yenilenemeyen enerji kaynaklarından elde edilen gri ve mavi hidrojen hâlâ günümüz hidrojen üretiminin yaklaşık % 95'ini, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen yeşil hidrojen ise % 5'ini oluşturduğundan, bu dengesizliğe bir çözüm getirmek çabasıyla kendimizi tam anlamıyla sürdürülebilir bir çözüm için adadık: Güneş, rüzgâr, su, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen yeşil hidrojen üretimi ve kullanımı.

Bugün hepimiz hâlâ bir hidrojen toplumunun başlangıcında olsak da, yeşil yakıtın tamamen yenilenebilir bir enerji ekosistemi için tek çözüm olacağına inanıyoruz. Özellikle -ama sadece değil- havacılık gibi elektriklendirilmesi zor ekonomik sektörlerde, nakliye, uzun mesafe taşımacılığı ve ağır sanayide.

Ne mutlu ki, küresel çapta, Avrupa'da ve Türkiye'de yöneticiler ve politikacılar yalnızca durumun aciliyetini kabullenmekle kalmayıp, aynı zamanda hızla ilerleyen iklim krizini vurgulayan ve bize çeşitli çözümler geliştirmemize olanak sağlayan uluslararası, bölgesel ve ulusal hidrojen stratejilerini yayınlamışlar ve yayınlamaya devam etmektedirler.

Birkaç yıldır yenilenebilir enerji çözümleri ve çevre koruma alanında borsaya kayıtlı şirketlere yatırım yapıyoruz, ancak şimdi aktif bir rol üstlenmenin zamanının geldiğini hissediyoruz. Şirketimizi, yeşil hidrojen üretimi ve kullanımına yönelik projeleri planlamak ve desteklemek amacıyla 2020 yılının sonlarında kurduk. Belli bir teknolojiye bağımlı değiliz, hidrojen ve yakıt hücreleri ile ilgili tüm olası uygulama alanlarını göz önünde bulunduruyoruz.

İş deneyimimiz, hem tanınmış çok uluslu şirketlerde çalışmanın birikimini hem de Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Türkiye, Kuzey Afrika, Sahra-altı Afrika ve Hindistan yarımadası gibi ülkelerde girişimci olarak (örneğin: Güneş Enerjisi Parkı Çalıştırılması) edilen tecrübeleri kapsamaktadır. Bu nedenle kendimizi, bulunduğu yere bakmadan her büyüklükte ve yapıdaki kuruluşla başarılı bir şekilde çalışabilecek bir konumda görüyoruz. Uzmanlığımız ve profesyonel ağlarımız, hukuk, finans, iş dünyasını ve AB Parlamentosu veya NATO gibi hükümetler ve uluslararası organizasyonları kapsamaktadır.

H2Energy Solutions'ı, evrendeki en bol element olan hidrojenin, hızla ilerleyen küresel iklim kriziyle mücadelenin anahtarı olduğuna sarsılmaz inancımızla kurduk.

Fosil yakıtlardan veya yenilenemeyen enerji kaynaklarından elde edilen gri ve mavi hidrojen hâlâ günümüz hidrojen üretiminin yaklaşık % 95'ini, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen yeşil hidrojen ise % 5'ini oluşturduğundan, bu dengesizliğe bir çözüm getirmek çabasıyla kendimizi tam anlamıyla sürdürülebilir bir çözüm için adadık: Güneş, rüzgâr, su, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen yeşil hidrojen üretimi ve kullanımı.

Bugün hepimiz hâlâ bir hidrojen toplumunun başlangıcında olsak da, yeşil yakıtın tamamen yenilenebilir bir enerji ekosistemi için tek çözüm olacağına inanıyoruz. Özellikle - ama sadece değil - havacılık gibi elektriklendirilmesi zor ekonomik sektörlerde, nakliye, uzun mesafe taşımacılığı ve ağır sanayide.

Ne mutlu ki, küresel çapta, Avrupa'da ve Türkiye'de yöneticiler ve politikacılar yalnızca durumun aciliyetini kabullenmekle kalmayıp, aynı zamanda hızla ilerleyen iklim krizini vurgulayan ve bize çeşitli çözümler geliştirmemize olanak sağlayan uluslararası, bölgesel ve ulusal hidrojen stratejilerini yayınlamışlar ve yayınlamaya devam etmektedirler.

Birkaç yıldır yenilenebilir enerji çözümleri ve çevre koruma alanında borsaya kayıtlı şirketlere yatırım yapıyoruz, ancak şimdi aktif bir rol üstlenmenin zamanının geldiğini hissediyoruz. Şirketimizi, yeşil hidrojen üretimi ve kullanımına yönelik projeleri planlamak ve desteklemek amacıyla 2020 yılının sonlarında kurduk. Belli bir teknolojiye bağımlı değiliz, hidrojen ve yakıt hücreleri ile ilgili tüm olası uygulama alanlarını göz önünde bulunduruyoruz.

İş deneyimimiz, hem tanınmış çok uluslu şirketlerde çalışmanın birikimini hem de Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Türkiye, Kuzey Afrika, Sahra-altı Afrika ve Hindistan yarımadası gibi ülkelerde girişimci olarak (örneğin: Güneş Enerjisi Parkı Çalıştırılması) edilen tecrübeleri kapsamaktadır. Bu nedenle kendimizi, bulunduğu yere bakmadan her büyüklükte ve yapıdaki kuruluşla başarılı bir şekilde çalışabilecek bir konumda görüyoruz. Uzmanlığımız ve profesyonel ağlarımız, hukuk, finans, iş dünyasını ve AB Parlamentosu veya NATO gibi hükümetler ve uluslararası organizasyonları kapsamaktadır.